Učitavam tražilicu...

Poštovani,
kao i svake godine, tako nam i ova nova godina bude vesela i radna.

Prvo, podsjećam vas da svaki poslovni subjekt mora u toku godine barem jedanput napraviti inventuru robe, imovine i obaveza.
Inventura robe se u IRIS-u nalazi u Nabavi – za poslovne jedinice koje se vode po prodajnim cijenama (sa ili bez PDV-a) i u Skladišnom za poslovne jedinice koje se vode po nabavnoj cijeni. Postupak kod inventure robe je slijedeći:

 1. Izvlači se predinventurna lista – na samoj listi može se odabrati da li želimo prikaz stanja zaliha i ostalih kolona, kao i način sortiranja
 2. Sama inventura unosi se pod Unos/Evidencija inventurnih stanja. To možemo unesti na 2 načina:
 • Normalnim unosom svake inventurne stavke
 • Inicijalizacijom inventurnog dokumenta – na taj način dobit ćemo unos svih stavaka sa količinama koje su na predinventurnoj listi.
  Takav dokument možemo kontrolirati i korigirati na 2 mjesta:
 1. U unosu/evidenciji inventurnih stanja
 2. U interaktivnom unosu inventurnih stanja
 3.       - Ako koristimo Interaktivni unos kod svakog unosa prikazat će nam se odmah i inventurni višak ili manjak, što nam olakšava kontrolu
 4. Nakon unosa inventure izvlačimo popisnu inventurnu listu u kojoj možemo odabrati prikaze viška i manjka, kao i način financijskog iskazivanja: po prodajnoj cijeni – ili po zadnjoj nabavnoj cijeni
 5.       - Prije konačnog puštanja obrade inventure na temelju ovih izvještaja treba napraviti konačnu uskladu inventure
 6. Nakon usklade odabire se Obrade inventure u kojoj se kreiraju sami inventurni dokumenti viška i manjka
 7. Same dokumente nakon njihovog kreiranja nalazimo u Inventura: Dokumenti inventurnog viška i Dokumenti inventurnog manjka. Sami dokumenti su generirani u formi prijemnih listova – tako da imaju i nabavne cijene i RUC i prodajne cijene!

Godišnji prijenosi – godišnje inicijalizacije u robnom knjigovodstvu mogu se napraviti odmah nakon prelaska u Novu godinu pod uvjetom da smo spremni i da imamo korektna stanja. Prije je potrebno proknjižiti sve dokumente, prekontrolirati i obraditi inventuru, pustiti Godišnje izravnanje – nivelaciju i prekontrolirati dokument Godišnjeg izravnanja. Godišnje izravnanje nalazi se u Prodaji – Posebne obrade – Generiranje zapisnika o financijskom izravnanju, treba obavezno odabrati cijelu godinu. Samo izravnanje provjerit će financijsku vrijednost za svaku robu i ako se razlikuju količina * trenutna prodajna cijena generirani dokument će korigirati tu financijsku vrijednost. Dokument se nalazi u Nabava – Primke po prodajnoj cijeni: Zapisni o financijskom izravnanju, i ponavljam treba provjeriti stavke koje se nalaze na ovom dokumentu!

Knjiženja u 2014 godini – Sama knjiženja u novoj knjigovodstvenoj godini neće vam biti omogućena dok god ne odobrite datume knjiženja u Postavkama svakog modula. Postavke se nalaze u Matičnim podacima ili kao ikonica „kotačić“, a možete istovremeno promjeniti i u svim modulima preko Program – Moje postavke. Dozvoljeno je knjiženje u novoj godini a da prethodno nije napravljen godišnji prijenos! Sam godišnji prijenos napravit će se nakon usklade i kad budemo spremni, a nakon prijenosa stanja će se automatski poravnati ili uskladiti sa knjiženjima u novoj knjigovodstvenoj godini.
Naravno, stavke - robu koju prodajete, a koje nisu u dokumentu početnog stanja, privremeno će ići u minus – dok se ne napravi godišnja inicijalizacija.

Svi brojevi dokumenata prelaskom u 2014 godinu automatski kreću od broja 1!

Kao što znadete, od 1.1.2014 počinje se primjenjivati novi obrazac JOPPD koji zamijenjuje: ID, ID-1, IDD, IDD-1 i R-Sm. Preporučam da redovito pratite www.porezna-uprava.hr i Obrazac JOPPD i opskrbite se novim informacijama.
Kod svih korisnika nova verzija IRIS-a koja podržava novi Obrazac JOPPD biti će instalirana najkasnije do 31.12.2013.
Napravili smo zaista maksimalno da vam što više olakšamo samu izradu Obrasca, kao i popunjavanje podataka sa inicijalnim vrijednostima.

Matični podaci za JOPPD obrazac nalaze se u Plaće – Matični podaci – Obrazac JOPPD i to su:
 1. Vrtse izvješća (1-prvo, 2-ispravak, 3-dopuna) – podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 2. Podnositelji izvješća (1-pravna osoba, 2-fizička osoba ...) - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 3. Stjecatelji primitaka/osiguranici - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 4. Primici obveze doprinosa - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 5. Podnositelji – Invaliditet - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 6. Oznake mjeseca u osiguranju - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 7. Oznake radnog vremena - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 8. Neoporezivi primici - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
 9. Načini isplate - podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi
Najmjerno sam nakon svake stavke napomenuo podaci će biti inicijalizirani i nećete trebati ništa unositi, jer su svi matični podaci pripremljeni!

Dalje, inicijalizirat ćemo vam i slijedeće podatke:

 1. Postojeće oznake radnog vremena (nepuno, pola, puno, volonter) će biti usklađene sa novim oznakama
 2. U poslovnim subjektima inicijalizirat ćemo podatak o Podnositelju izvješća (pravna/fizička osoba...)
 3. U vrstama zarade za svaku vrstu zarade inicijalizirat ćemo podatak vezan za:
  1. Stjecatelja primitaka (0001 - Radnik na osnovu radnog odnosa kod redovnog rada, Bolovanje na teret fonda ima oznaku 5201 – na teretu sredstava nositelja obveznog osiguranja itd)
  2. Primitak/obveza doprinosa (0001 – Primitak na osnovu plaća itd)
  3. Oznake mjeseca u osiguranju (3 – ostali mjeseci u osiguranju)
  4. Neoporezivi primici (npr. za bolovanje na teret fonda oznaka je 12 – Naknada plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti itd)
  5. Način isplate (1 – isplata na tekući račun itd)
 1. U radnim mjestima za svakog radnika inicijalizirat ćemo podatak vezan uz invaliditet (0 – podnositelj nije obveznik posebnog poreza za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom itd)
 2. -PAZITE: Ovaj podatak će se morati korigirati ako je podnositelj obveznik posebnog poreza za poticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U samom unosu plaća, odnosno obračuna u parametrima obračuna inicijalizirat će se:
 • Podnositelj izvješća (pravna / fizička osoba)
 • Neće se inicijalizirati podatak o Vrsti izvješća: 1-prvo, 2-ispravak, 3-dopuna, jer je to nemoguće napraviti, pa će svaki korisnik prilikom obračuna plaće/drugog dohotka to morati popuniti
 • Prilikom unosa vrste zarade u samom obračunu i unosu plaća inicijalizirat će se slijedeći podaci:
  1. Oznaka mjeseca isplate u osiguranju sa 3 – ostali mjeseci u osiguranju

   - Ako budete imali prvi obračun plaće za nekog djelatnika tu oznaku ćete morati ispraviti na 1 – Prvi mjesec obveznog osiguranja
   - Ako budete imali zadnji obračun plaće za nekog djelatnika tu oznaku ćete morati korigirati na 2 – Zadnji mjesec obveznog osiguranja
   - Pomoć kod pregleda dobit ćete preko F8 (prikaz svih oznaka i naziva)

  2. Način isplate

  - Inicijalizirat će se na osnovu podatka iz Vrste zarade
  - To će uglavnom biti 1 – Isplata na tekući račun, ali ako bude drugačiji način isplate (na žiro račun, bezgotovinske, u naravi, ovrha) to ćete morati korigirati
  - Pomoć kod pregleda dobit ćete preko F8 (prikaz svih oznaka i naziva)

  Sam obrazac nalazi se u dijelu Izvještaji – Obrazac JOPPD i njega će biti moguće ispisati u točno propisanom obliku, ali i učitati ga putem ePorezne, na isti način kao što šaljete i R-Sm. Trenutno radimo na završnim testiranjima Obrasca i čim budemo spremni krenut ćemo sa isporukama nove verzije IRIS-a.

  Glavna kontakt osoba vezana uz plaće i druge dohotke i dalje ostaje Sanja i nju ćete kontaktirati u vezi bilo kakvih pitanja.
  Molimo Vas da budete strpljivi, jer je ovo zaista ogromna promijena i zahtijeva maksimalnu koncentraciju.
  Sanja će stoga riješavati jedan po jedan slučaj, a nakon riješavanja i pomoći jednog korisnika preuzet će drugog, dok vam svima ne pomognemo.
  Privremeno ćete stoga na njezin broj mobitela dobiti Milenu, koja će prenositi kolegili Sanji sve vaše pozive, a oni će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.

  Zahvaljujemo Vam na suradnji!
  Siniša

  Nadogradnja programa

  09.12.2013 - Inventura

  Opis inventure podebljana slova Opis inventure Opis inventure

  19.11.2013 - Godišnji obračun plaće za 2013-tu godinu

  opis za godišnji obračun plaće podebljana slova

  26.06.2013 - EU

  opis za EU podebljana slova

  13.03.2013 - Legalizacija software-a

  Opis za legalizaciju software-a podebljana slova

  04.02.2013 - Nadzori u fiskalizaciji potvrdili, IRIS je 100% fiskalno usklađen

  Opis za usklađenost IRIS-a podebljana slova

  03.09.2013 - Obavijest o zakonu o fiskalizaciji

  Opis za obavijest o fiskalizaciji podebljana slova

  13.11.2012 - Fiskalizacija

  opis za fiskalizaciju podebljana slova

  Softver sa podrškom Infopartner IRIS koriste: